User Tools

Site Tools


misc_doc_es

This is an old revision of the document!


Regresar a la Página Principal

Recursos Variados sobre Tupi

- Cómo instalar Tupi

- Tutorial de Tweening usando Tupi

- Tutorial de Lip-Sync usando Tupi

- Tutorial de Animación Cut-Out usando Tupi

- Traducción de Tupi

misc_doc_es.1485146500.txt.gz · Last modified: 2019/07/16 20:31 (external edit)